När du träffar oss ute på dessa platser som du ser i vår kalender är det mig Anne och Therese du träffar.
Om du vill ha kontakt med mig Anne når du mig här via denna sidan, men vill du ha tag i Therese når du henne via hennes hemsida som är www.stallmightb.se